TRASE ZA POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA


Po novim propisima za praktični ispit (polaganje vožnje) postoji 15 ispitnih trasa po kojima se vozi na polaganju. Slučajnim izborom računar na polaganju izabere jednu po kojoj kandidat vozi.